Editoral Council

 1. I. V. BARANOV
 2. I. BOYARSKAYA
 3. A. GERASIMENKO
 4. N. DERKACH
 5. D. ZHILIN
 6. P. ZHUKOVA
 7. N. LYZIKOV
 8. N. KROTKOVA
 9. S. MALYSHKO
 10. P. MIKHAYLOVSKIY
 11. E. NICHITAYLO (Ukraine)
 12. L. PINEVICH
 13. V. SIKORSKIY
 14. A. SNEZHITSKIY
 15. V. SUKALO
 16. G. SUKONKO
 17. A. CHASNOYT
 18. D. SHILO
 19. T. SHCHASTNY