Editoral Council

 1. I. BOYARSKAYA
 2. M. VISHNEVETSKY
 3. M.A. GERASIMENKO
 4. E. N. KROTKOVA
 5. N. KUDENCHUK
 6. S. S. MALYSHKO
 7. V. P. MIKHAYLOVSKIY
 8. M. E. NICHITAYLO (Ukraine)
 9. P. RUBNIKOVICH
 10. A. V. SIKORSKIY
 11. A. SNEZHITSKIY
 12. G. STAROVOYTOV
 13. O. STOMA
 14. V. SUKALO
 15. A. CHASNOYT
 16. D. SHILO
 17. T. SHCHASTNY